top of page
Mysterium-אמבר-רא---שפע.jpg

סמל האינסוף - INFINITY

בהתחלה של המיסטריום רציתי לקרוא לו אינסוף. למה? כי אינסוף זה הכל! זה המהות המזוקקת של המיסתורין. אז הנה קצת מיומני... למתעניינים.


INFINITY

סמל הוא שער. דלת לאמת נסתרת. דלתות מופיעות בנו, כדי שניזכר. בעולם הניו אייג׳, הסימבול של אינפינטי מחזיק תדר של חיבור בין רוח וחומר, של עוצמה ואהבה ללא קץ ושל החיבורים הבלתי נלאים של היקום. על פי הקבלה האינסוף, זה הבורא, העיקרון האלוהי אשר מעבר לזמן ונרחב. האור הבלתי נתפש ובלתי מושג, שהכל כלול בו, בטרם כל יצירה התגלמות או התגשמות. האחדות המוחלטת. מהות האינסוף היא הנסתר, שאינו ידוע ואינו ניתן לידיעה. סוד.


במצרים העתיקה, אנחנו מוצאים את הסימבול מגולם כקוברה שנקראת Uraeus. היא מגיעה מהחיבור של האור האינסופי - רא עם העולם התחתון של המתים ועם אוסיריס שהוא גשר שמייצג את התחייה מחדש שלאחר המוות. הסימן של אינסוף וקוברה, מופיע במצרים בשתי צורות. בשני המופעים האלו- נראית הצורה . אך בכל אחת יש סמליות שונה.


האחת מפותלת סביב עצמה- מייצגת את מעגל החיים הבלתי נגמר, מסע התגשמות הנשמה דרך כל גילגוליה והשיעורים האינסופיים שאנו למדים בדרך. זה מה שאנחנו מכירים גם בשם *אורובורוס*. הנחש שאוכל את זנבו שמייצג את המסע האינסופי של החיים, לידה ומוות. כולם על אותו ציר, דרך אותו השער.


המופע הנוסף הוא הקוברה המזדקרת- זוהי הקוברה אשר מתרוממת מעלה מתוך המסע האינסופי של החיים, אל האור האינסופי של הנצח. התעוררות מוחלטת אשר שמה סוף להתגלמות ושולחת את הנשמה בחזרה אל מקורה, בנצח. בסוד.

באלכימיה כמו בגנוסטיקה ובהרמטיקה, האורובורוס (שמקבל צורה של דרקון שזה סימבול בפני עצמו) מסמל את האחדות המוחלטת של כל חומר ורוח, שלעולם לא יגמר, רק ישנה צורה במסע הנצחי של יצירה, הרס ויצירה מחודשת.

על פי קוסמולוגיות ומיתולגיות שונות בעולם, האורובורס מייצג את השיבה הנצחית, המופע האיסופי של היוניברס, של כל מופעי הבריאה והאלמנטים.


בפילוסופיה מודרנית ניטשה משתמש ברעיון של השיבה הנצחית כדי לספר את סיפורה של האנושות אשר נידונה למעגליות האינסופית של החיים. ומאז זה רק מתפתח עוד ועוד.

אז לא פלא שהסימן הזה קורא לכם, ובא לבקר בכל מיני מקומות. ולא פלא שאני מרגישה באופן אינטואיטיבי, שכל הידע הקדום כבר נמצא בנו. כבר היינו כאן, למדנו ושכחנו. יצרנו וכשלנו, רצחנו והזנו, אהבנו ונפגענו, משלנו ומרדנו. הכל כבר קרה בצורה זו או אחרת. ומי יודע איזה ידע כל אחת מאיתנו נושאת בקרבה.

אשמח לשמוע, איפה הסימבול הזה פוגש אתכם?


בתמונות:

קעקוע שלי, תמונה שהעלתי ביום שנוצרה, יולי 2019 - יצירה של רומי הגאונה.

וקלף טארוט של הקוסם.


bottom of page