top of page
Mysterium-אמבר-רא---שפע.jpg

ראיון עם נגה מיבר - לפגוש את הפחד


יש בידינו את האפשרות לשנות את איכות היום יום שלנו, בהתאם ליכולת לפגוש את כל קשת התחושות הקיימות בגוף.

באילו כלים אפשר להעזר?

מהי החשיבות בלתת מקום לחלקים האיטיים, או את אלו שאנו מגדירים כ"לא נעימות"?


שיח קצר עם נגה - מורה מכשירה מטפלים ומורים להתמקדות ולקונסטלציות. מנחה, מרצה ומטפלת.
bottom of page