top of page
Mysterium-אמבר-רא---שפע.jpg

מה זה בכלל קוסמולוגיה

בפשטות, קוסמולוגיה זהו תחום מחקר של הקוסמוס הפיזי והמטהפיזי. וברובד הפילוסופי, זו שאלה על מהות החיבור שלנו עם הקוסמוס, הטבע והקיום האנושי.

בהחלט תשמעו אותי הרבה פעמים משתמשת במילה הזו במקום המילה מיתולוגיה, וזה בגלל ששתי המילים האלו משיקות ויש בינהן קשר הדוק. מיתולוגיה מתעסקת בסיפורי בריאה והקשר בין היקום והנפש, וקוסמולוגיה מנסה להסביר את הבריאה, מבנה היקום והקשר בין הקוסמוס לתודעה.

לדוגמה בקוסמולוגיה המצרית: הנרטיבים של המיתולוגיה מתארים את המבנה הקוסמי של העולם ואת הייצוגים השונים של הנשמה והאפיונים של הנפש- דרך סיפורים. החל מסיפורי האלים ועד להלימה שבין מקדשים ופירמידות עם גרמי השמים.

למשל - מסעה של השמש (ממש על קצה המזלג כי זה סיפור ארוך ומסועף). הסיפור הוא על אל השמש רא (Ra) שעושה את דרכו ממערב כל לילה בסירה ומנווט דרך סכנות העולם התחתון כדי לוודא שהשמש תזרח בבוקר. בין היתר עליו להביס נחש מיתולוגי המייצג את הכאוס. העולם התחתון מחולק 12 מדורים/שערים עבור אחת מכל שעות הלילה. אבל מכיוון שאל השמש נכנס בצורתו כאל רא לעולם ה׳טואט/דואט׳ שזה העולם התחתון, עליו להיפרד מהגוף שלו. ומי שבעצם עושה את המסע היא הנשמה שלו (Ba) ולקראת סוף מסעו הוא מתאחד עם גוף חדש בדמות השמש הזורחת. קפרה, החיפושית, מגלגלת את כדור השמש מתוך המים הפרימורדיאלים(Nun) שזה גם המקום שממנו רא נוצר והתחיל מלכתחילה את היצירה שלו בעת מעשה הבריאה.

הקוסמולוגיה הזו מחלקת את העולם התחתון ולא רק מסבירה את מסעה הקוסמי של השמש דרך חשכת הלילה אלא גם את מסעה של נשמה דרך מוות ותחיה. וברובד מסוים גם מדברת על יצירה וסדר מתוך כאוס.

יש עוד, אשמח לשמוע את התובנות שלכם, עוד חלקים שהושמטו ובא לכם לציין ובכלל, מה עולה בכם לנוכח הטקסט הזה.

בתמונה: ביום קסום כשצילמתי את זריחת השמש מעל הנילוס.
All reactions: 51You, Naama Bar Khan, Ido Premdas Kamma and 48 others

Comments


bottom of page